Kötegyáni Baráti Kör Egyesület

Cím: 5725 Kötegyán, Kossuth u. 50.

E-mail: telehazkotegyan@freemail.hu

Telefon/fax: +36 66 278-354

Mobil: +36 20 553-4352

 

kedd, január 23, 2018
Text Size
   
Szakmai beszámoló 2011 PDF Nyomtatás E-mail

Egyesületünk nagy várakozással tekintett a 2011. év indítására. Március 21-ig a korábbi évekhez hasonlóan közhasznú feladatként Egyesületünk látta el a közművelődési intézmények - Könyvtár, Művelődési ház - működtetését, amit a helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szerint végeztünk.

Ezt a megállapodást az önkormányzati költségvetés elfogadása után forráshiányra hivatkozva felmondták.
Rendeztük sorainkat – áprilistól az intézményben lévő eszközeinket, az önkormányzatnak, illetve az intézményben dolgozónak használatra átadtuk, hogy a szolgáltatást folyamatosan biztosíthassák. Az ott dolgozót felkészítettük a feladat végzésre és az eszközök használatára. Az oda beosztott dolgozókat hetente 2-3 alkalommal meglátogatjuk és tanácsokkal látjuk el. Egyesületünk vezetőinek tagja, önkéntesként tevékenykednek. Egyetlen fizetett – tiszteletdíjas - dolgozónk van, a könyvelő, akinek éves díja 150.000.- Ft.

Márciusban Lezsák Sándor elnök úr felajánlotta, hogy a Lakiteleki Népfőiskola kihelyezett tagozataként működjünk (ha van kedvünk). Természetesen éltünk a lehetőséggel, amelyért az egyesületünk nevében köszönetet mondunk.
Az együttműködésre vonatkozó vállalásainkról egy tervezetet készítünk, amelynek szellemében dolgozunk.
Az egyesület tagjai részt vettek:
-    Az önfenntartó faluprojekt kidolgozásában
-    Beszélgetéseket szerveztünk pályakezdő fiatalokkal
-    Hálózatépítési projektünk a Sarkadi kistérségben folyamatos 2005 óta
-    Helyi segítségnyújtás, vidékfejlesztési konferenciák, 2011-ben négy alkalommal valósult meg.
-    Közösségfejlesztés, vidékfejlesztés, pályázati tanácsadás, népfőiskolai képzések indítása, Leader pályázatok aktualitásai, stb. témakörökben.


Művészeti tevékenységek:

-    Nemzetközi művésztelepek, amelyek megvalósultak

2011. május 2-7.    - Lakiteleki Népfőiskola – emlékpadok készítése
2011. június 17-24    - Nagyölved (Velké Ludince) Szlovákia
2011. július 4-15.    - Kétegyháza –Békés Megyei Képzőművészeti Szabadiskola -Egyesület
2011. július 7-11.    - Erdőcsinádi (Románia)Művésztelep, Citeratábor – NKA  pályázat egyesületünk a pályázat magyarországi kezelője, szervezője
2011. június 25-30    - Komárom (Mag-Ház) emlékpadok készítése az épülő tanösvényhez.
2011. július 23-27.    - Erdélyi szakmai út (DVD mellékelve)
2011. szeptember 1-6.    -XXI. Nemzetközi művésztelep – Kötegyán
Valamennyi művészeti programunk megvalósult.
A KBKE KörösArt Művészeti Társaságának a Békés Megyei Képzőművészeti Szabadiskola Egyesület nemzetközi kiállítására 2011. december 2-án 15 órakor, Békéscsabán a Jankay Galériában került sor. A kiállítás 2012. január 24-ig volt látható.

A helyi értékek leltára elkészült

A Kötegyáni Népfőiskola portfóliójának megtervezése és fogadó készségének vizsgálata elkészült.
Készítette:    Dr. Balázsi Károly főiskolai tanár, Ungvári Mihály egyesület elnöke.
Lásd. Melléklet


Ebben az évben a következő szolgáltatásokat végeztük:

Az év elején egy új együttműködési megállapodás született a helyi önkormányzat és az egyesület között. Ennek értelmében a közhasznú feladatok ellátását az önkormányzat saját hatáskörben működteti tovább. Ennek az elhatározásnak anyagi vonzata is volt az egyesületünkre nézve, így nem tudtunk munkavállalót foglalkoztatni. Az új együttműködésben azonban továbbra is igényt tartanak az eddigi munkánkra és eszközállományunkra. Így a Teleház nyitva tartását közösen oldottuk meg. A támogatási időszakban a lakossági szolgáltatást folyamatosan végeztük. Idén is megrendezésre került a nagyölvedi (Szlovákiai testvértelepülésünk) nemzetközi művésztelep, melynek szervezési munkáit nagyrészt telefonon bonyolítottuk, így nagy segítségünkre volt a támogatás, hiszen a nemzetközi hívások komoly anyagi terhet jelentettek.  A támogatási időszak folyamán számos alkotó tábor lebonyolításában vettünk részt Magyarországon, Erdélyben egyaránt - Lakitelek, Szombathely, Komárom, Erdőcsinád (Erdély).
Folyamatos vidékfejlesztési (településfejlesztési) projektetek készítünk. Ezzel kapcsolatban 2004-től hálózatépítési program keretében a Sarkadi kistérség civil szervezetei, önkormányzati szakemberek és határ-menti településekről Romániából érkezők részére konferenciákat, bentlakásos képzéseket, látó utakat szerveztünk. A sarkadi kistérségben 120 civil szervezet van, ebből 25 aktívan működik. Képviseljük őket a kistérségi tanácsban, mint a Civil Fórum képviselői.
Kapcsolatrendszerünk jelentős Magyarországon, a Felvidéken, Erdélyben, és a Délvidéken is.
Egyesületünkön belül működik a Nyugdíjas Klub. Együttműködnek a kistérségi, és megyei Nyugdíjas Klubokkal. Részt vesznek a közéletben, kórusuk ismert a térségben, a fővárosban is többször szerepeltek már. 
Üzemeltetünk FIP, IIP, e-Magyarország Pontot.
A támogatási időszak utolsó hónapjában került sor a 21. Kötegyáni Nemzetközi Művésztelepre, melynek - nevéből is adódóan - voltak külföldi résztvevői.

"Együtt a kultúránkért"

A Kötegyáni Baráti Kör Egyesület (KörösArt Művészeti Társaság) és rajta keresztül Kötegyán és Nagyölved (Velké Ludince) települések lakossága fejlesztési programunknak köszönhetően, a közös gyökerekből táplálkozó kultúra és művészet, illetve a természet továbbra is a kapcsolatépítést, turizmusfejlesztést, az együttműködést szolgálja a településeken. A nemzetközi művésztelepek szervezése, az ökofejlesztés hozzájárult a környezettudatos neveléshez, az ökológiai gondolkodásmód erősítéséhez, az érintett célcsoport kulturális, szociális művészeti fejlődéséhez, a lakossági identitástudat és lokálpatriotizmus erősítéséhez, a természet és épített környezet természet központi formálásához.
A projektben a civil szervezeteken kívül részt vettek a települések önkormányzatai, és a helyi lakosság önkéntes munkával.
Szlovákiában 20 db szobor készült el, melyek az épülő parkban beépítésre kerültek.
Kötegyánban 2 db faszobor (térplasztika) és 13 db emlékpad készült el, amit az öko-park területén, illetve a ravatalozóban helyeztünk el. Mindkét településen a helyi lakosság igen nagy megelégedésére.  A művésztelepeken átlagosan 25 fő vett részt, Magyarországról, Erdélyből, Felvidékről, Svájcból. Az alkotók, előadók munkájukat önkéntesen, térítésmentesen végezték. A nagy faipari gépeken kívül saját eszközeikkel (láncfűrészek, csiszolók, kézi faipari gépek, egyéb kéziszerszámok) dolgoztak. A terveket is önállóan készítették.
A két településen eltöltött munkanapok száma 9 nap.
Az elvégzett munka becsült /minimum/ értéke a korábbi lektorátusi értékelések szerint 200.000.-Ft/db összesen 35 db 7.000.000.-Ft, így a pályázatban vállalt feladatot túlteljesítettük.
A programban mindkét település lakói kivették részüket - asztalos, lakatos, festő szakmákban, többen anyagmozgatóként, szállítóként.
A kötegyáni és nagyölvedi lakosság a munka haszonélvezői településenként 1500-1500 fő, valamint a kistérség és az idelátogató turisták. A jelenlegi és korábbi projektjeink hatására

2011-ben Lakiteleken, Erdőcsinádon (RO), Komáromban készítettünk hasonló projektet. 2

2012-re Komáromba, Ipolypásztón (SK), Csíkszentimreén (RO), érdeklődtek illetve kaptunk meghívást, hasonló munkák végzésre.

Az esti szabadidős programokon építészekkel, művészekkel találkoztunk, ahol a környezetkultúráról, épített környezetről, fenntarthatóságról beszélgettünk.

Előadók, vitavezetők:    Csémy Olivér - építész- Révkomárom
Pavel Korbel - festőművész – Svájc
Jaroslav Uhel - festőművész, rektor – Besztercebánya (SK)
Műterem látogatás:    Pavel Korbel festőművészt szlovákiai házában látogattuk meg, megnéztük nagyölvedi kiállítását.
Szőke Sándor - szobrászművészt, restaurátor - Kötegyán
Ungvári Mihály - festő, művészeti szervező

Előkészítettük a 2011.12.02-i kiállításunkat Békéscsabán a Jankay Galériában. Meghatároztuk a feladatokat. Megtartottuk a közgyűlésünket, ahol elfogadtuk a közhasznúsági jelentésünket, a beszámolót, a 2011. évi tervet, illetve megfogalmaztuk a jövő év feladatait.

Pályázati projektünk támogatását köszönjük az egyesületünk, Kötegyán és Nagyölved településének lakossága nevében is.

Egyesületünk és a velünk együttműködő szervezetek célja egy olyan fajta együttműködés, amely a Kárpát-medencében élő magyarokat közös cselekvésre sarkalja. Erőinket egyesítve tesszük azt a magyarság kultúrájáért, egyrészt fennmaradásáért, másrészt újragondolásával új, kulturális értéket teremtsünk. A Kárpát-medence tájait, kulturális értékeit közösen tanuljuk meg szépnek látni, alakítani, védeni, építeni, próbáljunk meg megfelelő ökológiai állapotba hozni, a jövőt építeni. Így alakítsuk épített környezetünket, tárgyi kulturális értékeinket, mivel mindez ránk van bízva, felelősek vagyunk érte.


„AHOL ÉLSZ, TÉGY VALAMIT, LEGFELJEBB ÜLTESS EL EGY FÁT”

Erdélyi barangolások

Művészekből, közösségfejlesztőkből, településvezetőkből álló 15 fős nemzetközi csoport látogatott el augusztus 23-27. között Erdélybe, a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület (Népfőiskola) szervezésében.
A látogatás célja nem csak Erdély kulturális, műemléki nevezetességeinek a megtekintése volt, hanem a kapcsolatok építése, a jó gyakorlatok tanulmányozása, a tapasztalatok átadása.
A csoport tagjainak mindegyike már valamilyen módon kötődik a baráti körhöz, a művészek többsége részt vett a művésztelepek valamelyikében, a közösségfejlesztő a kistérségi civil hálózatépítésben, a határon túlról – Nagyölvedről - érkező polgármester asszony pedig a nemzetközi kapcsolatok építésében, a vidékfejlesztésben. Összességében elmondható, hogy a csoport tagjainak mindegyike elkötelezett – a saját szakmai területén – a szűkebb, tágabb régiója fejlődésében, a helyi társadalom építésében.
A tapasztalatcsere út több volt, mint egyszerű „ismerkedés”, valamint a látnivalók megtekintése, hiszen mindenhol elkötelezett, a tevékenységüket szívvel-lélekkel ellátó alkotókkal, településvezetőkkel találkoztunk, akik megosztották velünk a munkájuk sikereit és kudarcait egyaránt. Az út előkészítésében és lebonyolításában sokat segített Fazakas Ildikó, az erdőcsinádi  PRO PROVINCIA EGYESÜLET  elnöke, aki a mezőségi civil élet motorja.
Az utunk során az első megálló Élesd volt, ahol megtekintettük Szőke Sándor szobrászművész köztéri alkotását, majd ezt követően tovább utaztunk Zsobokra , ahol
Gál Potyó István népművész-fafaragó fogadta a csoport tagjait. „Potyó”, ahogyan művész barátai nevezik egy életvidám, kreatív alkotó személyiség, családjával együtt vendégfogadással, turizmussal is foglalkozik, valamint művészeti alkotótáborokat szervez; székely kaput farag. Egy olyan népművészeti emlékszoba található a lakóháza portáján, amelyben értékes gyűjteményt alakított ki, megőrizve az erdélyi motívumokat: festett bútorok, ruházat, textília, mind a múlt értékes tárgyai, eszközei.
Székelyvécke – az út következő állomása – egy 420 fős település, amelynek polgármestere Fekete Pál,  aki igazi közösségfejlesztő szemlélettel „megáldott” alkotó személyiség. A falu ügyét sajátjaként „kezeli”. A településre érve gyönyörű székely kapun haladunk keresztül, rendezett falukép, eredeti állapotának megfelelően átalakított házak, gyönyörű faragott térplasztikák fogadják az oda látogatót. A falu polgármestere – a munkanélküliséggel küszködő településen – a turizmusban látja a kitörési lehetőséget. 11 házat vásárolt meg önerejéből és az önkormányzat hozzájárulásával, amelyet saját kezűleg és mesteremberek segítségével alakított át, így próbálva a vendégeket odacsalogatni.
Az út során több olyan alkotóval is találkoztunk, akik mesterei a szakmájuknak és egyben elkötelezettjei a saját ügyüknek.  Szovátán megtekintettük Mihály Ferenc restaurátor otthonát és műhelyét. A művész és munkatársai az erdélyi templomokban található kazettás mennyezetek, műemlékek, szárnyas oltárok helyreállítását végzik, nagy odaadással. A kazettás mennyezetek kultúrtörténeti jelentőséggel bírnak, sokszor egy-egy közösség életét tükrözik vissza a kazettákon található ábrák és alakok. Az alkotók nem csak helyreállítanak, hanem felkutatják a templomok mélyén rejlő értékeket, leküzdik – a felújítást akadályozó – bürokratikus terheket, majd lefotózzák, lemérik a mennyezetet, tanulmányozzák a kor kultúrtörténeti dokumentumait és hosszú, aprólékos munkával helyreállítják a mester műhelyében a kazettákat.                                                     
Nyárád-Csíkfalván Kilyén Domokos népművész-fafaragó mutatta be a csoport tagjainak az erdélyi „kötött” székely kapuk elkészítésének technikáját, és a hozzá kapcsolódó legenda-és mondavilágot.
A látogatás egyik fontos állomása volt, a Mezőség falvaiban működő, különböző művésztáborok megtekintése, amelyekben nem csak az alkotások elkészítése a cél, hanem a település határainak kinyitása, a helyi közösségi élet fellendítése, a kapcsolatok építése.
A kis mezőségi falvak mindegyikében van művésztelep, a Maros-mezőségi 5 települést érint, amely 5 művészeti tábort jelent. Mi Mezőbergenye és Mezőbánd településekre látogattunk el. Mezőbergenyében az Erdélyi Magyarok Közhasznú Alapítvány támogatja anyagilag és szellemiségében is a tábor megszervezését, a református egyház biztosítja a helyszint. Ebben az évben már a nyolcadik művésztelep megszervezésére került sor, Magyarországról is érkeztek alkotók. Az alapítvány elnöke így fogalmazott: „akárhonnan is érkeznek a művészek az a célunk, hogy valamilyen emléket, kötődést hagyjanak itt, ami Erdéllyel kapcsolatos”.
A tanulmányi út egy kiemelkedő állomása volt a csíkszentimrei látogatás, a település fiatal, dinamikus vezetőivel folytatott szakmai eszmecsere.
Csíkszentimre régi település, már az 1500 évekből találtak itt írásos emlékeket.
Jelenleg 2100 lakosa van, ebből 270 iskolás, 80 óvodás korú gyerek. A helyi lakosok elsősorban mezőgazdaságból élnek, magas a kis gazdaságok száma. A település1968-tól 2004-ig Csíkszentkirályhoz tartozott., 2004-től önálló. „Leromlott állapotban vettük át az intézményeket 2004-ben, újra fel kellett építeni a helyi társadalmat” – fogalmazott Csenge Előd polgármester. Az emberek lelkében az újraszerveződést kell feléleszteni!- ez volt a célunk. 2004-ben kezdtek a civil szervezetek alakulni a településen. „Egy községben az önkormányzat akármennyi csatornát építhet, ha nincs civil élet, akkor nincs, ami mozgassa a helyi közéletet.  Egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a közösségi életre, felkarolunk minden kezdeményezést!” hangsúlyozta a polgármester. A település dinamikus fejlődését nagyban elősegítette, hogy már l996-ban elindult egyfajta szerveződés. A jelenlegi alpolgármester hölgy, aki akkoriban pedagógusként egy templomi kórus tagja volt, így nyilatkozott: „zavart, hogy nincs több közösség a faluban. Az időnként hazalátogató, de később itt maradó értelmiségi, egyetemet végzett fiatalok keresték a helyüket, mellém álltak és így alakítottuk meg a Csíkszentimrei Ifjúsági és Közösségi Egyesületet. Pályáztunk, kisebb összegeket nyertük, de nagy rendezvényeket is szerveztünk, szóval összeállt egy értelmiségi csapat, amelyik itthon maradt…mindenki megkapta azt az érzést, ami neki abban az időszakban kellett…jó Csíkszentimrén élni”. Az önkormányzati választásokon 5 fő bejutott az egyesület tagjai közül a helyi testületbe. A célunk az, hogy a fiatalok szeressenek itt lakni, ezáltal elértük, hogy növekszik a település lélekszáma. Megpróbáljuk a művészembereket, az értelmiségieket itt tartani, felújítottuk a művelődési házat, de már nem elég az itt működő közösségeknek, civil szervezeteknek, „kinőtték a házat”.
A településen működik a „Zöld Fák” fúvószenekar, az „Együttérzők” ifjúsági énekcsoport, 4 sportegyesület, önkéntes tűzoltók, hoki klub, ifjúsági klub. Rendszeresen szerveznek nagyrendezvényeket: Margit napi búcsú, Ifjúsági Napok, falunap.
A település fiatal vezetői szeretnének a jövőben egy népfőiskolát beindítani a faluban, amelynek előkészítésében a Kötegyáni Baráti Kör Egyesülettel kívánnak partnerségben együttműködni.
A tartalmas szakmai út részeként – a rendelkezésünkre álló szűk időkeretben – még ellátogattunk Csíkszeredára, a Makovecz Imre tervezte Milleniumi templomba, Marosvásárhelyre a Kultúrpalotába, valamint  a Gyergyószárhegyre  a Lázár kastélyba, ahol betekintést nyerhettünk a nemzetközi művésztelep mindennapjaiba is.
A tapasztalatcsere út támogatói: Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány; Nagyölved Önkormányzata; Békés Megyei Képzőművészeti Szabadiskola Egyesület, egyéni hozzájárulás.
Pocsajiné Fábián Magdolna, Hargittainé Megyeri Valéria (erdélyi útifilm készítője)

 

 
RocketTheme Joomla Templates