Kötegyáni Baráti Kör Egyesület

Cím: 5725 Kötegyán, Kossuth u. 50.

E-mail: telehazkotegyan@freemail.hu

Telefon/fax: +36 66 278-354

Mobil: +36 20 553-4352

 

kedd, január 23, 2018
Text Size
   
Bemutatkozunk PDF Nyomtatás E-mail

A Kötegyáni Baráti Kör Egyesület 1997-ben alakult, helyben élő alkotók, kreatív értelmiségek kezdeményezésére 21 fővel. A szervezet alapító célkitűzései között szerepelt „a kötegyáni lakosok életkörülményeinek javítása, a helyi kezdeményezések támogatása, a településen élő polgárok közügyekben való részvételének és a közügyek iránti felelősségének növelése.

Az Egyesület az elmúlt években – széles körű partnerséggel - az alábbi közösségfejlesztési, közművelődési, vidékfejlesztési programokat valósította meg.- 

Az önkormányzattól átvett feladatátadás keretében működtetjük a közösségi színteret, ellátjuk a közművelődési tevékenységet: segítetjük a kiscsoportok - nyugdíjas klub, cukorbeteg klub – tevékenységét, kiállításokat szerveznünk a művelődési házban (vadászati, képzőművészeti), részt veszünk a település szintű rendezvények (majális, augusztus 20.) szervezésében

Helyet biztosítunk, „kiszolgáljuk”, segítjük a település intézményeinek, lakóinak közösségi színtéren megvalósított rendezvényeit.- A közel 15 000 ezer kötetes községi könyvtárat – az önkormányzattól átvett feladatellátás keretében – működteti az Egyesület. 2008. szeptembertől a Sarkad és Térsége Többcélú Önkormányzati Társulás vette át a működtetési feladatokat. Az elmúlt években a helyi lakosság számára író-olvasó találkozókat, felnőtt felolvasó délutánokat, fotó, képzőművészeti kiállításokat szerveztünk. Az Egyesület a közművelődési feladatellátást az önkormányzattól átvett normatív pénzeszközből és pályázati támogatásokból valósítja meg. - Az Egyesület 10 éve szervezi azt a nemzetközi nyári művésztelepet, amely erősíti a lokálpatriotizmust, összefogásra készteti a falu lakosságát, akik közösen teremtenek értéket az ide látogató népművészekkel, képzőművészekkel és iparművészekkel együtt. Konkrét példája ennek a Millenniumi Emlékhely, a Napóra elkészítése, amelynek a létrehozásában a művészeken kívül a községben élő szakemberek (asztalos, kőműves, ács) közreműködtek. A művésztelepre látogatók megismerkedhetnek a vidéki népművészeti motívumvilággal és határon túlról hozott néprajzi motívumokkal. Az elmúlt három évben több, mint 100 alkotó fordult meg a településen. A határon túlról Szlovákiából, Szerbiából, Romániából – több, mint 50 alkotó vett részt a művésztelepeken.- A Kötegyáni Baráti Kör vezetője (a Kistérségi Civil Fórum elnöke) és a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete együttműködésében 2005-ben kezdődött el az a kistérségi közösségfejlesztő program, amelynek célja a civil szervezetek hálózattá történő szerveződésének elősegítése, az együttműködés fejlesztése, a sarkadi Kistérségi Civil Fórum munkájának megerősítése. A programok során a szervezők több képzést, szakmai műhelyt is rendeztek a kistérségben található közel 120 civil szervezet részére, pl. pályázatírás, menedzsment, hálózatépítés témakörökben. A kistérségi közösségfejlesztő munkát a Sarkadi Kistérségi Civil Fórum tagjai által választott szakmai team irányítja. Összességében elmondható: Az Egyesület a kötelező szolgáltatások közül – jelenleg is biztosítja a közösségi hozzáférést a teleház program keretén belül, elősegíti a lakosság és vállalkozók információkkal történő ellátását, közművelődési programokat szervez, helyet biztosít – az önkormányzattal kötött közművelődési feladat megállapodás keretében – a könyvtár működtetéséhez a közösségi térben, valamint település-közösségfejlesztő programokat generál helyi és kistérségi szinten. Az Egyesület két jelentősebb projektet valósít meg:1. Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása és fejlesztése, a megvalósítás időtartama: 2008. június 1-től 2009. május 30-ig.A projekt összköltsége: 2 492 000 Ft, támogató: NCA Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma. A projekt keretében civil szervezetek részére képzések, konferenciák valósulnak meg, amelyek elősegítik a kötegyáni informális és formális közösségek hatékonyabb működését is, valamint a közművelődési, ifjúsági munka kibővülését a településen.2. Fókuszban a közművelődés – Közkincs Program. – az önkormányzattal közös projekt. A megvalósítás időtartama: 2008. szeptember 1-től 2009. május 30-ig. A projekt összköltségvetése 1 430 000 Ft, ebből támogatás l 300 000 Ft, támogató: Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs Program. A projekt keretében kibővül közművelődési tartalommal a kötegyáni honlap, elkészül a település kalendáriuma, bővül a népdalkör repertoárja, és megvalósul egy turisztikai konferencia. A település kalendáriumának elkészítése elősegíti a helyben élők aktivitásának növekedését, a helyi nyilvánosság szintereinek bővülését és a lokálpatriotizmus erősödését. A múlt hónapban felmérést végeztünk. A kérdőíves munka eredményeinek összesítéseként megfogalmazhatjuk, hogy a helyben élőknek nagy igénye van a mindennapi élethez kapcsolódó, saját életük minőségét segítő szakkörökre, tanfolyamokra, képzésekre, valamint az alkotó közösségek meglétére. Az egyéni, napi életvitelt segítő információk, ügyintézés szükségességét támasztja alá a teleház és a könyvtár szolgáltatásainak használata, az igény a szolgáltatási kör kibővítésére, a háttér technikai eszközpark javítására, az új szakkönyvek beszerzésére irányul. Az átadható „tudástár” körében érkezett felajánlások azt mutatják, hogy a településen élő emberekben nagyon sok – jelenleg még a helyi társadalom számára nem „hasznosult” –érték, tudás van..

 

 
RocketTheme Joomla Templates