Kötegyáni Baráti Kör Egyesület

Cím: 5725 Kötegyán, Kossuth u. 50.

E-mail: telehazkotegyan@freemail.hu

Telefon/fax: +36 66 278-354

Mobil: +36 20 553-4352

 

kedd, január 23, 2018
Text Size
   
Egyesületünk
Európa a polgárokért PDF Nyomtatás E-mail
A 2014-es nyári művészeti tábor projektjét – Művészettel az EU jelentőségének támogatásához és bővítéséhez ez európai polgárok jövőjéért – az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért programon belül.
 
Az 1. akcióra érvényes, 1.1 intézkedés
A testvértelepülések polgárainak találkozója
 
Részvétel: a projekt létrehozását 311 polgár találkozója tette lehetővé, melyből 140 Nagyölvedről (Szlovákia), 38 Kötegyán községből (Magyarország), 92 Budapestről (Magyarország), 22 Pilisszentkeresztről (Magyarország), 5 Sentáról (Szerbia), 4 Macau városából (Románia) és 10 Poian községből (Románia) származott.  
 
Helyszín, időpontok: a találkozót Nagyölveden (Szlovákia) tartották 2014.06.20-tól 2014.06.30-ig. 
 
Rövid leírás: 
2014.06.20-án a község vezetősége a rendezvény programjáról szóló információkkal, a projekt fő gondolataival, az egyes partnerekkel és azok feladataival, valamint a község  polgármester asszonyának beszédével fogadta a külföldi résztvevőket.  
2014.06.21-én a találkozó résztvevői a környezetvédelem és az éghajlati változások témáira öszpontosítottak. A délelőtti órákban a szakmai programot ismertető aktivitás váltotta fel a komáromi Európa-udvar látogatásával, amely Európa egyes részeinek történelmi építőművészetét reprezentálja. A meghívott vendégek a község megtekintésében is részt vettek az előző évekből származó alkotások bemutatásával egybekötve, valamint az EU által támogatott projektek végeredményeivel is megismerkedhettek. Az esti órákban az idősebb generáció kulturális fellépésére került sor.
2014.06.22-én a találkozó résztvevői az értékbeli és a gondolatbeli közeledésre öszpontosítottak, a szokások, tradíciók, gasztronómia bemutatására, a régió kulturális örökségének, mint a multikulturális párbeszéd eszközének prezentálása, közös európai gyökerek iránti érdeklődés elmélyítése, a partnerség és együttműködés értékeinek támogatása. A fafaragásban, festészetben, modellálásban használt új praktikákról és módszerekről szakmai előadások folytak a Bél Mátyás Tudományegyetem tapasztalt pedagógusainak vezetésével. 
2014.06.23-án a találkozó résztvevői a következő témákal ismerkedhettek meg: európai polgárság, az EU iránti bizalom megerősítése, a fiatalok elhelyezkedése a munka piacán, a dolgozó nők, munkahelyek biztosítása. Megrendezésre került az Alapiskola diákjainak munkáiból összeállított kiállítás is, az esti órákban pedig a testvértelepülésekről szóló dokumentumfilmek vetítésére került sor. 
2014.06.24-én a találkozó résztvevői műalkotások készítésével foglalkoztak, valamint megismerkedtek az EU polgárainak jogaival és kommunális szinten az EU politikáinak érvényesítésével a polgárok életében. A Hálózd szervezet képviselői – Orosz István és Orosz Rita a „Vissza az életbe“ témára tartottak előadást, viták folytak az „Európai polgárság éve“ témában is, a résztvevők ilyen és hasonló kérdéseket vizsgáltak: „Milyen jogai vannak az EU polgárainak, azok hozzájárulásáról és hatásáról a polgárokra, miért kellene a polgároknak bekapcsolódni az EU keretein belül működő demokratikus életbe.“
2014.06.25-én a találkozó részvevői műalkotások készítésével foglalkoztak – ezen aktivitás eredményeképpen magas színvonalú műalkotások keletkeztek, melyek Nagyölved község interiőrjében és exteriőrjében találhatók. Beszélgetések folytak a gazdasági válság témájára is. 
2014.06.26-án a találkozó résztvevői műalkotások készítésével foglalkoztak. A délutáni órákban a község polgármester asszonya és a külföldi partnerek saját tapasztalataikat prezentálták az EU fondjából származó pénzeszközök megszerzéséről, mint az EU politikáinak eszközéről, mely kihat a polgárok életére.
2014.06.27-én Jövő a keresztény Európában témában folyt konferencia, melyet a Hálózd szervezet szakértői vezettek: Orosz István és Orosz Rita. Híres művészek műalkotásainak kiállítására került sor. A találkozó résztvevői egyúttal a műalkotások készítésével is foglalkoztak. 
2014.06.28-án a találkozó résztvevői az Európai parlamenti választások kérdésével, valamint az EU terjeszkedésének előnyeivel és hátrányaival foglalkoztak. Workshop formájában prezentálásra kerültek a művészek és művészeti csoportosulások potenciáljának kihasználása az EU értékeinek terjeszkedésének érdekében. Nonformális beszélgetések folytak Az EU politikáinak címzettjeiként helyünket keressük témára. Az esti órákban a testvértelepülések folklór csoportjainak fellépései zajlottak. 
2014.06.29-én a műalkotások befejezési munkálatai folytak, valamint kulturális és társadalmi aktivitások zajlottak. A közös európai gyökerek iránti érdeklődés elmélyítésére került sor.
2014.06.30-án a találkozó résztvevői a műalkotások, szobrok bemutatásán vettek részt. Konferencia került megrendezésre a rendezvény kiértékelésével egybekötve, továbbá sor került az elért eredemények bemutatására és a részvevők informálódottság mércéjének hangsúlyozására is az EU polgárainak jogairól. Nyilvános beszélgetés folyt a területi önkormányzat képviselőivel és a projekt partnereivel, akiknek az érdeklődők feltehették kérdéseiket is. Mindezek célja a találkozó végcéljának megértése és annak hatása a mindennapi ember életére. A rendezvény résztvevőit, az önkormányzatokat, a közéletet, a csoportosulásokat, a meghívott vendégeket, vállalkozókat, nyugdíjasokat, hátrányos helyzetűeket és más polgárokat is felvilágosítottak a rendezvény eredményeiről. Az ülés berekesztése után a rendezvény hivatalos befejezésére került sor a partnerek beszédével egybekötve, valamint a projekt üzenetének bemutatásával a jövőre nézve.  


 
 
Meghívó PDF Nyomtatás E-mail
 Tisztelt Hölgyem/Uram!

A Kötegyáni Baráti Kör Egyesület/Népfőiskola – partnerségben a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületével – ezúton tisztelettel meghívja Önt a „Helyi értékeink nyomában” című nemzetközi módszertani műhelyre.

Célja: a kötegyáni és a Békés megyei nemzeti érték feltáró, gyűjtő munka tapasztalatainak, módszereinek átadása az egyesület külhoni és kistérségi partnereinek.

Időpont: 2014. május 31. (szombat)

Helyszín: Kötegyán, Tarján-puszta Vendégház

 

Program:

9:00-ig: Érkezés, regisztráció

Köszöntő: Torzsa Ibolya, a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület titkára

Megnyitó: Nemes János polgármester, a Kötegyáni Hungarikum Bizottság elnöke

 

9.30 – 10.00: A helyi értékek gyűjtésének tapasztalatai Békés megyében

Előadó: Savolt Zoltán – a Nemzeti Művelődés Intézet Békés Megyei Irodájának munkatársa

 

10:00 – 10.30: A közösségfejlesztés szerepe a helyi értékfeltáró munkában

Előadó: Pocsajiné Fábián Magdolna, a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének titkára

 

10:30 – 11.00    Szünet

 

11:00 – 11.30: „Értékeink Kötegyánban” – a helyi gyűjtő munka eredményeinek bemutatása

Előadók: Bíró Orsolya és Hadi Enikő, Kötegyáni Baráti Kör Egyesület

 

11:30 – 13.00: Nagyölved(SK), Nagycsalomja(SK), Zsobok(RO)   helyi értékei

Előadók: a települések képviselői

 

13.30 óra - „Nemzeti értékeink Kötegyánban” című kiállítást megnyitja Tyukodi László, református lelkész

Helyszín: Református templom

 

14.00 óra: Ebéd, a szakmai műhely zárása

Néhány technikai információ a rendezvénnyel kapcsolatban:

- a Tarján-puszta Vendégház megközelíthető a településre vezető bekötőút mentén, a vasúti sorompón áthaladva, a kiserdő után jobbra fordulva

- a rendezvényen való megjelenés – a meghívottak részére – ingyenes

Kérjük, szíveskedjen részvételi szándékát május 26-ig e-mail-ben – Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. vagy Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. - visszajelezni.

A program a Hungarikum Bizottság támogatásával valósul meg.

 

 
A helyi értékek adtak témát Kötegyánban PDF Nyomtatás E-mail
A Kötegyáni Baráti Kör Egyesület a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületével partnerségben nemzetközi műhelyt szervezett. Ezen a helyi, kistérségi, továbbá az egyesület felvidéki és erdélyi partnerei is részt vettek, így a szlovákiai Nagycsalomjáról és a romániai Zsobokról is érkezett küldöttség. Az összejövetellel a szervezők a helyi értékgyűjtési folyamat bemutatását, illetve az eddigi tapasztalatok átadását tűzték ki célul. A rendezvényhez kapcsolódott egy, a község értékeit bemutató kiállítás is a kötegyáni református templomban.
 
 
2013-as programjaink PDF Nyomtatás E-mail
 A Kötegyáni Baráti Kör Egyesület/Népfőiskola 2013. január 01-től a következő feladatokat/programokat valósította meg:
 
 
•Szakmai információs napokat tartottunk a kistérségben 2 alkalommal márciusban, és májusban a Sarkadi kistérség szervezetei számára. Meghívottak voltak a Gyulai és a Szeghalmi Kistérség és a Gyulai Civil Fórum képviselői. 
 
•A Kultúra Napján kulturális rendezvényt szerveztünk a Sarkadi (SAK) és Gyulai Alkotó Körök (GYAK), a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület/Népfőiskola résztvevőinek Sarkadon a Városi Könyvtárban 2013. január 23-án – Pete László előadó estje
 
•A Kötegyáni Baráti Kör Egyesület vezetőségi ülését 2013. 03.09. tartotta.
A Kötegyáni Baráti Kör Egyesület közgyűlését 2013.03.17. tartotta.
 
•A Nyugdíjas Klub tagjai heti rendszerességgel (szerdánként 9-11 óra között) találkoznak. Ezt követően a kórus tagok részvételével folyamatos felkészülés van. Az új kórusvezető nagyon lelkiismeretes munkát végez. Ez meglátszik a kórus eredményein is. 
 
•A farsang és a Tavaszváró együtt került megrendezésre, a kiadások csökkentése miatt. A helyiek mellett részt vettek a Sarkadi kistérség nyugdíjas klubjai, valamint Mezőmegyer, Nagyszalonta (RO) nyugdíjasai.
 
•Március 15-én ünnepi koszorúzást tartottunk a Táncsics emléktáblánál.
 
 
•Művésztelepeink:
Kötegyánban március 15-23 között rendeztük meg a XXXIII. Nemzetközi Művésztelepet, ahol 32 fő alkotott.
Elvégzett munkák:
- 1 db kalotaszegi utcaajtó, kapu (Bacsó utcai házhoz)
-1 db kapu (Tarján-Pusztai vendégházhoz)
-8 db faragott pad
-8 db szobor
 
•1 alkalommal voltunk a Lakiteleki Népfőiskolán az emlékpadokat felújítani (1 éjszaka 2 nap), a helyiek segítségével, több mint 30 db pad felújítására került sor 8 fővel.
 
•2013. május 25 - június 1. között került megrendezésre a II. Bélmegyeri művésztelep. Résztvevők 9 fő + a helyiek. Elvégzett munkák: 8 db nagyméretű faszobor, 4 festmény.
 
•2013. június 15-22 között volt a IV. Komáromi művésztelep, ahol 9 fő alkotott, illetve itt is voltak helyi segítők. Az elkészült alkotások: 3 db nagyméretű szobor és 5 db pad készült a tanösvényre.
 
•Június 22 és július 1 között a szlovákiai Nagyölveden került sor a nyári művésztelepre, ahol közel 50 fő résztvevő volt.
Elvégzett munkák: a helyi ravatalozó oszlopainak elkészítése – építési engedély terveinek megfelelően. A részletes programot mellékeljük.
Továbbiakban faragott padok, nagyméretű térplasztikák készültek.
Ezen a művésztelepen Cseri Zita Nagyölved Község polgármester asszonya Polgármesteri elismerésben részesítette az alkotókat – a nevek mellékelve.
 
•2013. júliusában a zsoboki Bokréta Kulturális Egyesület művésztelepének voltunk a kezelői (NKA pályázat).
 
•Július 1-13-ig a XXX. Nemzetközi művésztelep munkáiban vettünk részt a Kétegyházán működő Békés Megyei Képzőművészeti Szabadiskola Egyesület szervezésében, együttműködve a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület/Népfőiskolával. Itt egy TÁMOP-os pályázat kapcsán a térség általános iskolás tanulói betekintést nyerhettek a különböző képzőművészeti ágba, kipróbálhatták magukat. A lényeg, hogy egy hetes turnusokban 120 gyermeknek az üdülése megoldódott –s közben hasznos ismereteket, barátokat szereztek. Hivatásos művészekkel találkozhattak, beszélgethettek. 
 
A Kötegyáni Református Egyházközséggel közös programjaink voltak:
 
-1 db faszobrot adományoztunk a Református Egyház részére, a felújított templomhoz, melyet Lukács István szobrászművész alkotott. A szobor értéke 500.000.- Ft (a Képzőművészeti Lektorátus jegyzőkönyve alapján)
-Elindult a Film Klub hetente 1 alkalommal. Ehhez vásároltunk egy televíziót és egy házimozi rendszert a gyerekek nagy örömére, melyet a pályázati forrásból finanszíroztunk.
 
-A Kötegyáni Református Egyházközség Ifjúsági Missziójában tavasz óta működtetünk heti rendszerességgel filmklubot. Azzal a céllal hívtuk életre, hogy segítsünk a gyerekeknek és fiataloknak a média dzsungelében való eligazodásukban.
Otthon többnyire ellenőrizetlenül, beszélgetés és feldolgozás nélkül fogyasztják a televízió és az internet termékeit.
Fontosnak tartjuk, hogy értékes hazai és külföldi, régi és kortárs, játékfilmeket és egyéb alkotásokat is közösen nézzünk meg. A felnőtt segítők kérdéseikkel, irányított beszélgetéssel segítik az élmények befogadását és feldolgozását.
A gyerekek örömmel vették a filmklub beindulását, bár változó létszámmal vesznek részt a vetítéseken. Gyakran előfordul, hogy a gyerekek kérik, hogy valamit nézzünk meg közösen. Ennek is teret adunk, hiszen így tudunk arról beszélni, miért tetszik nekik, s ezen az úton is igyekszünk a gyerekek igényeit emelni. Egy ilyen kis településen, mint a mienk, a gyerekeknek és ifjaknak nincs túl sok lehetőségük a művelődésre és az igényes szórakozásra. Ez a filmklub ennek hiányosságát nagyban pótolja. 
-Interaktív lovas programok havi 1 alkalommal.
-Erdőjárás: gyógynövényekkel való ismerkedés
 
Helyi értékek alkotóinak életrajzi adatait folyamatosan gyűjtjük, amennyiben lehetőségünk lesz rá, akkor egy kiadványt készítünk belőle.
 
•A Békés-Bihari Kollégium alakuló szakmai műhelyét 2013. április 26-27-én megtartottuk. A rendezvényről nagyon pozitívak a visszajelzések. Egyes vélemények szerint jó lenne, ha 2 havonta szerveznénk ilyen összejövetelt. – A program mellékelve!
 
•Az egyesület honlapjának kezelése folyamatosan történik.
 
•2013. július 23-án legalizáltuk a helyi értékekre vonatkozó elképzeléseinket. Megalakult a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület/Népfőiskola Hungarikum Klubja. Előzményeit 2010-ben elkezdtük a helyi értékek felmérésével, majd feldolgozásával. 2012-ben, 2013-ban a helyi értékekből kiállítást szerveztünk a Református templomban.
 
•2013. június 7-én az Összetartozás napján megemlékezést tartottunk és Országzászlót állítottunk és avattunk a Református templom melletti téren, ahol a falu lakossága szép számmal részt vett.
 
•2013. július 12-én Nagyváradi kirándulásra vittük azokat a lelkes önkénteseket, akik nélkül nem lehetne ma olyan szép és rendezett az adományba kapott házunk, mely ma már sokaknak magát a Népfőiskolát jelenti.
 
 
Meghívó PDF Nyomtatás E-mail
 NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
(Trianoni emléknap programja)
 
Időpont: 2013. június 7. 
Helyszín: Kötegyán, Kossuth Lajos utca 45.(Református templom melletti rendezvény tér)
További helyszínek: 
• Tarján-puszta vendégház
 
Trianoni emléknap programja a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület/Népfőiskola és a Református Egyházközség szervezésében:
 
10 h Református templom
- Ünnepi Istentisztelet – Tyukodi László református lelkész
- Történelmi műsor (gyerekek előadásában)
Határon túli lelkipásztorok szolgálata:
- Szakács Zoltán, köröstarkányi református lelkész (Románia)
- Dr. Antala Éva, nagyölvedi református lelkész (Szlovákia)
Közreműködik a Kötegyáni Baráti Kör Asszonykórusa
 (A templomban látható a helyi értékekből készített kiállítás)
 
11h Templomkert, rendezvény tér 
- Meg nem született gyermekek emlékére - Lukács István szobrának avatása
- Gondolatok Trianonról - Ungvári Mihály, Kötegyáni Baráti Kör Egyesület elnöke
- Farkas Zoltán, a Békés Megyei Közgyűlés elnökének köszöntője
- Szakács Zoltán lelkipásztor gitár szolgálata
- Országzászló avatás, szentelés
 
12.30 h Tarján-puszta vendégház
- Ebéd
- Találkozó: a kistérség polgármestereivel, a helyi önkormányzatok és egyházak képviselőivel, határon túli vendégekkel, civil szervezetek vezetőivel – a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület népfőiskolai programjában együttműködő partnerekkel.
 
 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 2
RocketTheme Joomla Templates